Wat is synthetische nicotine?

Hoewel de gemakkelijkste en goedkoopste manier om nicotine te verkrijgen is door het uit tabaksbladeren te halen, is het ook mogelijk om hetzelfde molecuul via een chemische reactie te verkrijgen. Het basisidee hier omvat het nemen van een molecuul dat als nicotinevoorloper kan dienen en het combineren van het molecuul met een katalysator die reageert met de voorloper om nicotine te vormen. Het is aanzienlijk duurder om nicotine in een laboratorium te synthetiseren dan om het simpelweg uit tabaksbladeren te extraheren. Er is echter een sterke vraag naar synthetische nicotine in de vapenindustrie, en laboratoria hebben hun productiemethoden als gevolg daarvan verfijnd. Tussen de verhoogde efficiëntie en de vraag naar zeer grote hoeveelheden, heeft de overstap naar synthetische nicotine niet echt invloed gehad op de prijzen van e-liquids voor consumenten.

Wat betreft de manier waarop synthetische nicotine wordt gemaakt, heeft elk laboratorium zijn eigen gepatenteerde methode – en er zijn meestal veel patenten bij betrokken. Een methode omvat bijvoorbeeld het gebruik van ethylnicotinaat als voorloper. Ethylnicotinaat is een ester van nicotinezuur, ook bekend als vitamine B3 of niacine. Het is mogelijk om ethylnicotinaat om te zetten in nicotine door het gebruik van meerdere chemische reacties, en dat is slechts één methode om synthetische nicotine te creëren. Aangezien de exacte methode die wordt gebruikt om de synthetische nicotine voor een bepaald e-vloeistofproduct te maken, transparant is voor de eindgebruiker, is het waarschijnlijk dat veel verschillende methoden zullen blijven worden gebruikt zolang de patenten voor die methoden van kracht blijven.

brandysmoke.nl