Geschiedenis Terbregge

Moerasgebied

geschiedenis-terbreggeJaren geleden was het nu bekende Terbregge moerasgebied. Er stroomde heel veel water onregelmatig door de weinige droge plekken. Het nu bekende Rottemeren en het riviertje de Rotte zijn ontstaan door samenvloeiingen van het grillig stromend water. Een van de smallere delen van de Rotte werd gebruikt als oversteekplaats. Het oversteken was mogelijk gemaakt door het leggen van planken over het water. Na jaren is daar de Terbregge brug gebouwd. Het dorp is later genoemd naar deze brug. De bouw van de brug maakte dat het dorp tot leven kwam. Er werden woning en kleine bedrijven opgezet in de omgeving van de brug. Nadat het gebied werd droog gelegd ging men er steeds toe over om landbouw uit te oefenen op de vruchtbare gronden.

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de tweede wereldoorlog heeft Terbregge haar eigen bijdrage geleverd. Vele vluchtelingen werden daar opgevangen en er waren ook veel verzetstrijders. Terbregge was ook een van de plekken waar er voedseldroppings plaatsvonden.

Molens

Van Terbregge is het bekend dat er vroeger heel veel molens hebben gestaan. De meeste molens waren er om het gebied droog te malen en loosden hun water op de Rotte. Daarnaast waren er ook andere bekende molens, te weten:

  • De Breggemolen, een watermolen in het noorden van Terbregge
  • De Vier Winden molen, een graanmolen die er nog staat aan de Rechter Rottekade van Terbregge
  • De buttermolen, een watermolen die stond op Bergse Linker Rottekade
  • Een houtzaagmolen, waarvan de naam nog steeds onbekend is, stond op Bergse Linker Rottekade
  • De Prinsenmolen, een watermolen die nu nog staat langs het Prinsemolenpad
  • De Bergsche molen, een watermolen ter hoogte van de Prins Bernardkade
  • Molen de Koot, een oliemolen die stond aan de Kootsekade.

Verder waren er olie, snuif-, zaag- en graanmolens voor het malen van graan.

De molens zijn noemenswaardig omdat zij belangrijke functies hebben vervuld in het droog houden van de wijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *